Odluka IO HSHL vezano žalbe igrača Borića, Matošića (KHL Mladost) i Platužića (KHL Medveščak)

Zagreb, 08. veljače 2015.
PREDMET: ODLUKA IO HSHL

Poštovani!

Dana 08.02.2016 godine Izvršni odbor HSHL je na svojoj sjednici razmotrio žalbe igrača Tonija Borića, Luke Matošića i Renata Platužića vezano uz odluku o kazni donesenoj 19.01.2016. godine (vremenska kaznom od tri (3) godine neigranja, sukladno članu 43. Stegovnog propisnika HSHL), te je donijeta

O D L U K A

kojom se igračima mlade (U20) reprezentacije Hrvatske u hokeju na ledu
a) TONIJU BORIĆU (rođen 29.06.1996.)
b) LUKI MATOŠIĆU (rođen 18.02.1997.)
c) RENATU PLATUŽIĆU (rođen 09.01.1997.)

preinačuje kazna, na način da se ista ublažava u vremensku kaznu od osamnaest (18) mjeseci neigranja. Kazna se odnosi na igranje za klub i reprezentaciju.
Kazna počinje teći s danom priopćenja odluke o suspenziji igrača (29.12.2015.godine), sukladno članku 69. Stegovnog propisnika HSHL

O B R A Z L O Ž E NJ E

Nakon zaprimljenih žalbi igrača Tonija Borića, Luke Matošića i Renata Platužića, dana 08. veljače 2016.godine Izvršni odbor HSHL je na svojoj sjednici razmotrio navode iz Izvješća glavnog i pomoćnog trenera reprezentacije Hrvatske U-20, voditelja Odbora za reprezentacije HSHL, prema kojima su se navedeni igrači nedolično ponašali, vrijeđali službene osobe, nisu poštovali disciplinu te bili u vidljivo alkoholiziranom stanju, te je izvršen uvid u fotografiju s društvene mreže Facebook za korisnika Luku Matošića. Razmotrene su izjave svih spomenutih igrača, kao i njihove žalbe na Odluku Izvršnog odbora HSHL od 19.01.2016.godine.
Shodno navedenom nesporno je utvrđeno da su se navedeni igrači, kao reprezentativci Hrvatske u kategoriji U-20 za vrijeme natjecanja, odnosno gostovanja u inozemstvu u Litvi gdje se održavalo Svjetsko prvenstvo U 20 divizija II, grupa A u vremenskom periodu od 13. – 19. prosinca 2015. godine, nesportski i nedolično ponašali i time nanosili štetu ugledu Republike Hrvatske.
Kako su navedeni igrači u svojim izjavama i žalbama priznali svoje pogreške, iskazali kajanje za počinjenje povrede Stegovnog propisnika HSHL-a, te sukladno drugim olakotnim
okolnostima kao što su njihova dob i dosadašnje nastupanje za reprezentaciju Hrvatske u
hokeju na ledu, Izvršni odbor HSHL-a donio je odluka o ublažavanju kazne kao u dispozitivu.

P O U K A O P R A V N O M L I J E K U

Odluka IO HSHL je konačna.
Prema članku 87. Stegovnog propisnika HSHL predsjednik HSHL ima pravo podnijeti
zahtjev za zaštitu zakonitosti na prijedlog kažnjenog.
U Zagrebu, dana 09.02.2016. godine
Dr.sc. Nikola Švigir
Predsjednik HSHL