ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG TAJNIKA HSHL

Zagreb, 10.03.2016.

Temeljem članka 45. Statuta Hrvatskog saveza hokeja na ledu IO HSHL na svojoj 2. sjednici održanoj 10.03.2016. godine donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

Izvršni Odbor hokeja na ledu za glavnog tajnika Hrvatskog saveza hokeja na ledu na osnovi provedenog javnog natječaja imenuje Ivanu Teuber na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik HSHL
Dr.sc. Nikola Švigir