Službena izjava HSHL vezano uz kršenje pravila vezano uz doping u sportu

U slučaju igrača KHL MLADOST Ivana Šimunovića i Phillipa Dretara te trenera Alana Franjkovića, Stegovno vijeće Hrvatskog zavoda za toksikologiji i antidoping (HZTA) donijelo je 18. travnja odluku o njihovom sankcioniranju. Igračima je izrečena četverogodišnja, a treneru dvogodišnja suspenzija. Hrvatski savez hokeja na ledu je igrače i trenera kaznio sukladno Stegovnom pravilniku HSHL sukladno člancima 35. (igrači – povreda odredbe ‘Obmanjivanje i dovođenje u zabludu’) i 38. (trener – povreda odredbe ‘Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti’) još 23.03.2017., ali je sukladno dogovoru sa HZTA, čiji je postupak bio u tijeku odluka Stegovne komisije HSHL objavljena paralelno sa odlukom HZTA.
Napominjemo da je HZTA specijalizirana ustanova zadužena za praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj te kao neovisna nacionalna organizacija za borbu protiv dopinga jedina ima ovlasti i odgovornosti za sankcioniranje svih potencijalnih kršenja antidopinških pravila u svojoj nadležnosti.
Hrvatski savez hokeja na ledu najoštrije osuđuje doping i sve kažnjive radnje koje su vezane uz doping te pozdravlja ovu odluku Stegovnog vijeća HZTA.

Hrvatski savez hokeja na ledu