Stegovni postupak – Franjković, Šimunović, Dretar

Vijeće Disciplinske komisije HSHL-a u sastavu Vjekoslav Štingl (predsjednik), Zdeslav Krivošić (član) i Emir Ždralović (član), na sjednici od dana 23. ožujka 2017. godine, u stegovnom postupku protiv članova KHL Mladost – Alan Franjković, Ivan Šimunović i Phillip Dretar, zbog povreda odredbi članka 35. i članka 38. Stegovnog propisnika, a na osnovu prijave predsjednika KHL Zagreb od 15.03.2017. godine, postupajući sukladno odredbama članka 52. stavka 2. Stegovnog propisnika HSHL-a, donosi

ODLUKU

a) ALAN FRANJKOVIĆ, trener KHL Mladost (sjedište: Zagreb, Schlosserove stube 2)

KRIV JE

što je dana 14.03.2017. godine, nakon utakmice PH za seniore između KHL Mladost i KHL Zagreb, kao trener seniorske ekipe KHL Mladost, nedjelotvorno obavljao svoju dužnost, odnosno iako mu je bilo poznato da na doping kontolu nije otišao izabrani igrač KHL Mladost Ivan Šimunović, već drugi igrač Phillip Dretar, nije poduzeo odgovarajuće mjere da to spriječi
pa je time počinio:
povredu odredbi članka 38. st.1. Stegovnog propisnika HSHL-a „Zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti“
sukladno čemu mu se izriče OPOMENA.

b) IVAN ŠIMUNOVIĆ, igrač seniorske ekipe KHL Mladost

KRIV JE

što je dana 14.03.2017., nakon utakmice PH za seniore između KHL Mladost i KHL Zagreb, iako je bio određen od strane dopinških kontrolora kao igrač koji mora pristupiti kontroli temeljem čl. 5.1. Pravila za borbu protiv dopinga u sportu, obmanuo i doveo u zabludu službene osobe HZTA na način da nije pristupio kontroli, već je po prethodnom međusobnom dogovoru, umjesto njega kontroli pristupio i dao uzorak drugi igrač KHL Mladost Phillip Dretar.
pa je time počinio:
povredu odredbi čl. 35. Stegovnog propisnika HSHL-a „Obmanjivanje i dovođenje u zabludu“
sukladno čemu mu se izriče VREMENSKA KAZNA ZABRANE IGRAJA HOKEJA NA LEDU OD 6 MJESECI.

c) PHILLIP DRETAR, igrač seniorske ekipe KHL Mladost

KRIV JE

što je dana 14.03.2017 .godine, nakon utakmice PH za seniore između KHL Mladost i KHL Zagreb, iako nije bio određen kao igrač za doping kontrolu od strane službenih osoba HZTA, po prethodnom međusobnom dogovoru s igračem KHL Mladost, Ivanom Šimunovićem, istog zamijenio i umjesto njega pristupio kontroli i davanju uzoraka, odnosno na taj način obmanuo službene osobe HZTA pa je time počinio:
povredu odredbi čl. 35. Stegovnog propisnika HSHL-a „Obmanjivanje i dovođenje u zabludu“
Sukladno čemu mu se izriče VREMENSKA KAZNA ZABRANE IGRAJA HOKEJA NA LEDU OD 6 MJESECI.

U vrijeme zabrane igranje hokeja na ledu od 6 mjeseci, uračunati će se i dosadašnje vrijeme izrečene suspenzije za igrače pod b) i c) (7 dana), tako da im ostaje vremenska kazna zabrane igranja hokeja na ledu od 5 mjeseci i 23 dana, odnosno zaključno s danom 23. rujna 2017 . godine.
Sukladno odredbama čl. 35 Stegovnog propisnika KHL Mladost kažnjava se
novčanomkaznom od 500,00 kuna, koju su dužni u roku od 8 dana platiti na račun HSHL.
Prilikom odmjeravanja vrste i visine stegovne kazne, vijeće je sukladno odredbama članka 10.
Stegovnog propisnika uzelo u obzir olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje postoje u konkretnom
slučaju, kao što su težina povrede i njegove posljedice, stupanj odgvornosti, kao i raniju kažnjavanost
trenera i igrača KHL Mladost.
Naime, u olakotne okolnosti se može uvrstiti činjenica da predmetni nisu do sada stegovno kažnjavani i da su u svojim izjavama Disciplinskoj komisiji iskazali kajanje za počinjene neregularnosti i nastale posljedice. Za trenera KHL Mladost kao olakotna okolnost je uzeta u obzir i činjenica da je tek nedavno, prije samog događaja, postao trener seniorske ekipe KHL Mladost te da se u konkretnom slučaju nije snašao i nije znao svoje obaveze u takvom događaju.
Otegotne okolnosti su nađene na strani igrača KHL Mladost koje se odnose na činjenicu da su svojim postupkom naštetili ugledu hokejaške organizacije i spriječili da kontrolori HTZA točno odrade svoj posao.
Člankom 35. Stegovnog propisnika HSHL-a propisano je da je obmanjivanje i dovođenje u zabludu osobe u bilo kojem obliku u svezi s hokejom na ledu prekršaj za koji se igraču ili funkcionaru izriče kazna zabrane igranje odnosno obavljanja dužnosti do 1 godine, a klub novčanom kaznom do 2.000,00 kuna.
Člankom 38. st. 1. Stegovnog propisnika HSHL-a propisano je da se zanemarivanje ili nedjelotvorno obavljanje dužnosti sastoji iz propuštanja obavljanja radnji prije, za vrijeme ili poslije utakmice, koje je službena osoba bila dužna obaviti u okviru povjerene joj funkcije te da će se prekršitelj kazniti opomenom ili vremenskom kaznom do 6 mjeseci zabrane obavljanja upravo takve funkcije.
Imajući u vidu prethodno izneseno, vijeće je imenovane za navedene povrede Stegovnog propisnika HSHL-a proglasilo krivima i izreklo stegovne kazne kao u dispozitivu, smatrajući da će iste biti dovoljne da odgojno djeluju na njih, čime će se ujedno ispuniti svrha kažnjavanja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke žalba nije dozvoljena.

U Zagrebu, 23.03.2017. godine
Predsjednik Disciplinske komisije
Vjekoslav Štingl
Dostaviti:
– KHL Mladost
– Tajništvo HSHL
– OZKN HSHL-a
– ZSHLH